Wszystko rozpoczyna się od rozmowy i zebrania szczegółowych informacji. Powstaje Twój profil i określane są cele. Treningi i ćwiczenia przekazywane są dla zawodnika na platformie treningowej Training Peaks gdzie znajduje się opis słowny oraz wykres, który obrazuje zadania w jednej jednostce treningowej. Zapis treningu jest analizowany i powstaje plan na kolejny cykl treningowy.